Introducerende bepalingen

Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle verwerkingen van persoonsgegevens die plaatsvinden via de website www.leonparc.nl   www.acrshop.nl en alle sites Leonparc welke draaien op dit platform

Op deze website vindt u informatie over auto electronica en accessoires en kunt u bestellingen plaatsen.

Hierna wordt de rechtspersoon aangeduid als Leonparc en wordt de website aangeduid als “onze website” respectievelijk “de website”.

Leonparc  respecteert de privacy van haar klanten en van de gebruikers van de website. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt door Leonparc en met welk doel dat gebeurt. 

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de persoonsgegevens welke via de website www.leonparc.nl en www.acrshop.nlitedcarsupplies.nl worden verwerkt en verzameld.

U dient zich ervan bewust te zijn dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van andere websites, bijvoorbeeld websites waarnaar wordt verwezen op de websites van trekhaken.nu. U kunt zien dat u niet meer op onze websites bent als de URL is gewijzigd. Mocht dat het geval zijn, dan raden wij u aan telkens de privacyverklaring en de disclaimer van die website te raadplegen.

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring dan kunt u contact met ons opnemen.  

Verwerken van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor het reserveren en plannen van de afspraak om uw bestelling te leveren en/of te monteren en ten behoeve van het review systeem. 

De persoonsgegevens worden opgeslagen eenmalig gebruikt en worden niet gebruikt voor een ander doel dan de reservering van uw bestelling en het review systeem.

Onze website is openbaar en inzichtelijk voor een ieder. 

Het IP-adres van uw computer wordt bij ieder bezoek aan de websites opgeslagen in de log-bestanden. De logbestanden worden onder meer gebruikt om onze websites te verbeteren, bezoekersaantallen bij te houden en in verband met de veiligheid van onze websites.

Op de website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Daarnaast is op de websites een contactformulier beschikbaar. Als u het contactformulier invult (of ons een vergelijkbare e-mail stuurt), dan worden uw persoonsgegevens verwerkt zodat trekhaken.nu uw vraag/klacht of andersoortige communicatie af kan handelen.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt, tenzij anders aangegeven.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Onze partner Vendic heeft hier verklaring voor afgegeven.

Uw rechten

U heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens. Indien u van een van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. De huidige versie is het laatst gewijzigd op 24 mei 2018.